HACCP, BRS, IFS

 

IFS - International Featured Standard

Co to IFS?

Standard IFS Food vznikl z požadavků německých a francouzských obchodních řetězců jako všeobecný standard na bezpečnost potravin v obchodních řetězcích. IFS Food je určeno společnostem, které zpracovávají potraviny a nebalené produkty. Obchodní řetězce často vyžadují certifikaci IFS po svých dodavatelích, kteří jim dodávají potraviny pod privátní značkou řetězce. IFS audit je však určen i společnostem, které provádí balení potravin, při kterém může dojít k riziku kontaminace.

Příprava na certifikaci IFS

Připravíme Vaši organizaci na audit a následnou certifikaci IFS.

Komu je certifikace dle IFS určena?

Certifikace dle požadavků IFS je určena organizacím, které se ucházejí o zakázky na výrobu a dodávku potravin pod privátní značkou obchodních řetězců. (Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Kaiser’s Tengelmann, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard, Surgelés, Provera (Cora and Supermachés Match), Système U, COOP, CONAD a Unes.

 

BRC Food (British Retail Consortium)

Co je to BRC Food?

BRC vytvořilo globální standard BRC Food ke stanovení jednotných pravidel, podle kterých se hodnotí organizace dodávající potraviny. Jeho účelem je pomoci dodavatelům potravin splnit náročné legislativní požadavky a zajistit nejvyšší možnou míru ochrany konečného spotřebitele. Ačkoliv byl vyvinut ve Velké Británii, standard je uznáván mezinárodně.

Příprava na certifikaci BRC

Připravíme Vaši organizaci na audit a následnou certifikaci BRS

Komu je určena certifikace dle BRC Food?

Jedná se o standard pro hodnocení dodavatelů privátních značek (standard pro společnosti, které dodávají do řetězců zboží pod značkou řetězce je velmi podobná normě IFS). Tento standard byl vytvořen, aby pomohl řetězcům splnit jejich legislativní závazky, a zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitele). Je určen pro dodavatele potravin do obchodních řetězců, primárně privátních značek, používané však i pro dodavatele pod značkou výrobce. Standard je používán i v oblasti stravování a výrobě přídavných látek.

 

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point

Co to je HACCP?

HACCP je termín vycházející z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Asi nejlepší překlad, který by vystihoval, čeho se HACCP týká je tento:"Systém rozhodujících bodů pro ovládání nebezpečí na základní analýzy."
Lze říci, že jde o jakýsi systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.
V České republice se zkratka HACCP velice rychle stala součástí slovníku odborné i laické veřejnosti, avšak v legislativě se setkáváme s označením "Systém kritických bodů". HACCP - Systém kritických bodů stanovuje, jaké prostředky a postupy jsou nutné, aby se předešlo nebezpečím, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

Příprava na certifikaci HACCP

Připravíme Vaši organizaci na audit a následnou certifikaci HACCP

Komu je určena certifikace HACCP?

Systém HACCP je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťujících výrobu, zpracování a distribuci potravin a pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.) Vytvoření vhodného základu pro budoucí přechod firmy na mezinárodní standardy bezpečnosti potravin vyžadované retailovými řetězci - IFS, BRC, apod..

 

TESCO STANDARD

Co je to TESCO STANDARD?

TESCO standard pro výrobu potravin je dokument, podle kterého jsou prováděny dodavatelské audity potravinářských společností dodávajících do obchodní sítě Tesco. Společnost TESCO prověřuje své dodavatele privátních výrobků, aby si zajistila, že jimi dodávané produkty jsou zdravotně nezávadné, legální a mají schválenou kvalitu. Zároveň prověřuje, zda pracovní podmínky zaměstnanců při výrobě potravin pro Tesco jsou v souladu s etickými požadavky a příslušnými standardy. 

Příprava na audit společnosti TESCO

Připravíme Vaši organizaci na audit společnosti TESCO