Laboratoře

V oblasti potravinářství poskytuje naše společnost společně ve spolupráci se společností EUROFINS (http://www.eurofins.cz) následující:

Analýzy potravin: vstupní suroviny, meziprodukty, polotovary, hotové výrobky

 • Chemicko-fyzikální analýzy pro potravinářský sektor
 • Mikrobiologické vyšetřování pro potravinářský sektor
 • Hygiena prostředí a výroby, účinnost sanitačních opatření
 • Vzorkování
 • Transport vzorků do laboratoře

 

 • analýzy pitných vod ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (krácený rozbor, úplný rozbor)
   
 • analýzy potravin a nápojů  ve smyslu Zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném konsolidovaném znění
   
 • analýzy potravin ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících  látek  v potravinách, v platném znění
   
 • mikrobiologické zkoušky potravin ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1441/2007 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny
   
 • urgentní mikrobiologie: expresní vyšetření vzorku speciálními metodami na stanovení a průkaz toxických patogenů: stanovení stafylokokových enterotoxinů, průkaz bakterií rodu Salmonella, průkaz Listeria Monocytogenes, průkaz  E.Coli 0157
   
 • mikrobiologické zkoušky ve smyslu komplexní kontroly hygieny prostředí a výroby včetně kontroly účinnosti čištění a desinfekce pomocí zařízení Sampl air Lite na odběr vzduchu pro měření biokontaminace, otiskových misek s agarem nebo sterilních stěrů
   
 • laboratoř provádí veškeré odběry vzorků  akreditovanými metodami, činnosti zajistí odborně způsobilí vzorkaři společnosti

 

TRANSPORT VZORKŮ DO LABORATOŘE JE ZAJIŠTĚN SVOZOVOU SLUŽBOU PROVÁDĚNOU V RÁMCI LOGISTICKÉHO SYSTÉMU VLASTNÍMI KLIMATIZOVANÝMI VOZIDLY