Potravinářský průmysl

Všem zpracovatelům masa zpracujeme kompletní sanitaci provozu. Účinek sanitace jsme schopni následně ověřit v naší akreditované laboratoři, kdy výsledný rozbor je nejlepším důkazem, že námi navržená sanitace je 100%. Naprostou samozřejmostí je předvedení našich výrobků v rámci provozní zkoušky přímo v provozu s následným proškolením personálu.