Výroba vína

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na finální produkt nabízí naše společnost kompletní sanitační program pro vinařské podniky. Při vlastní výrobě se setkáváme s výrobní technologií (násypky, lisy, fermentační nádoby apod.), kde čistota je prvotním předpokladem pro čisté a řízené kvašení.

Neméně důležitá je i vlastní sanitace filtračních zařízení a vlastní plnící linky, kdy přítomnost mikroorgnismů, může mít pro vlastního producenta vína dalekosáhlé následky a možnou ztrátu jména u svých zákazníků.