Zpracování masa

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu nároku na bezpečnost potravin v maso-zpracujícím průmyslu, vyvinula naše společnost kompletní sanitační program pro tento segment trhu.Velký důraz je kladen především na účinnost sanitace, kdy její bezchybné fungování je základem pro dodržení nastaveného systému kritických bodů HACCP.

Všem zpracovatelům masa zpracujeme kompletní sanitaci provozu. Naprostou samozřejmostí je předvedení našich výrobků v rámci provozní zkoušky přímo v provozu s následným proškolením personálu.